Zobrazení dnes: 2
Zobrazení včera: 13074
Zobrazení 2024: 1357482
Zobrazení 2023: 3266082
Zobrazení 2022: 3008850
Zobrazení 2021: 2994594
Zobrazení 2020: 3905851
Zobrazení celkem: 78539028

Svátek Slaví:

Bazar pro miminka

Jména začínající na písmeno M

Portál jména pro miminka vznikl za účelem usnadnit Vám hledání vhodného jména pro Vaše miminko.

Aktuální:

 • Magdaléna
  Svátek slaví: 22.7.
  Původ jména: hebrejský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 85 pořadí v používání
  Význam jména je "magdalenská, z Magdaly pocházející".Základem je obecné jméno Magdala s významem "věž", podle něho bylo pojmenováno městečko na břehu Genezaretského jezera Magdala.
 • Mahulena
  Svátek slaví: 17.11.
  Původ jména: český
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 904 pořadí v používání
  Jméno nejasného významu,které nejspíš vzniklo uměle.
 • Marcel
  Svátek slaví: 12.10.
  Původ jména: latinský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 71 pořadí v používání
  Zdrobnělina jména Marcellus, jehož význam je "malý bojovník". Podle jiných výkladů je jméno Marcel odvozeno od Marticus (nebo Marcus), což je přídavné jméno k římskému bohu války Marsovi a vykládá se jako "bojovník".
 • Marcela
  Svátek slaví: 20.4.
  Původ jména: latinský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 27 pořadí v používání
  Jméno je ženským protějškem k mužskému Marcel. Je zdrobnělinou od Marcus, což je přídavné jméno k Mars (římský bůh války), které je spojováno s řeckým marnamai - "bojuji".
 • Marek
  Svátek slaví: 25.4.
  Původ jména: latinský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 26 pořadí v používání
  Původem z latinského Marcus, které je zkráceninou přídavného jména Mars. Které se spojuje s řeckým marnami - "bojuji". Mars je římský Bůh války, který je spojen s planetou Mars, jméno je tedy vykládáno jako "bojovný, bojovník, válečník".
 • Marián
  Svátek slaví: 25.3.
  Původ jména: latinský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 89 pořadí v používání
  Původním významem z latinského masl, mlaris “muž“. Marianus je přídavné jméno k Marius, znamená "náležející k římskému rodu Máriů".
 • Mariana
  Svátek slaví: 8.9.
  Původ jména: latinský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 190 pořadí v používání
  Zřejmě složenina jmen Marie a Anna, nebo ženská podoba jména Marian, tj. "náležející k rodu Mariů"
 • Marie
  Svátek slaví: 12.9.
  Původ jména: egyptsko- hebrejský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 1 pořadí v používání
  Jméno,který má nejasný význam, jeho základní hebrejské podobě Miriam (hebrejsky Mirjam) se přisuzuje egyptský původ ( koptského merit amm) a vykládá se jako "milovaná bohem". Z aramejské podoby Marjam se někdy odvozuje význam "kapka moře".
 • Marika
  Svátek slaví: 31.1.
  Původ jména: maďarský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 176 pořadí v používání
  Je obdobou jména Marie, které pochází z egyptsko-hebrejského Mirjam. Význam jména je "milovaná od boha Jahve".
 • Marina
  Svátek slaví: 10.10.
  Původ jména: latinský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 276 pořadí v používání
  Jméno pochází z latinštiny mare - "moře", mužská podoba jména je Marinus - "námořník".
 • Markéta
  Svátek slaví: 13.7.
  Původ jména: indický
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 26 pořadí v používání
  Staroindické maňdžárí "pupen, perla" přešlo do latiny se stejným významem margarita "perla".
 • Marta
  Svátek slaví: 29.7.
  Původ jména: aramejský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 35 pořadí v používání
  Význam jména je "paní (domu), hospodyně", přeneseně "pečlivá". Základem je aramejské mar(a) "pán", ženský protějšek mar(a)thá "paní". Biblické jméno.
 • Martin
  Svátek slaví: 11.11.
  Původ jména: latinský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 7 pořadí v používání
  latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského boha války, význam je tedy "martovský, Martův", přeneseně "zasvěcený bohu Martovi, voják nebo bojovník"
 • Martina
  Svátek slaví: 17.7.
  Původ jména: latinský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 15 pořadí v používání
  Mužská podoba Martin. Latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského Boha války. Význam jména je přeneseně "voják, žena pomáhající vojsku".
 • Matěj
  Svátek slaví: 24.2.
  Původ jména: hebrejský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 43 pořadí v používání
  Původem je z hebrejského Mattyth Jáh(u) zkrácenina Mattyjah, přeložíme jako "dar boží". Jména Božidar a Theodor nesou obdobný význam.
 • Matouš
  Svátek slaví: 21.9.
  Původ jména: hebrejský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 111 pořadí v používání
  Toto jméno pochází ze jména Matyáš,toto jméno má původ hebrejský Mattyth Jáh(u) "dar boha Jehovu", zkráceně Mattyjah.
 • Matylda
  Svátek slaví: 14.3.
  Původ jména: starogermánský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 329 pořadí v používání
  Celý význam jména znamená “mocná bojovnice“. První čásí je math, to přeložíme jako "moc, síla" a druhou část hildi, jako "boj".
 • Maxmilián, Maxim
  Svátek slaví: 29.5.
  Původ jména: -
  Jméno vzniklo uměle, německý císař Friedrich III. ho nechal pro svého syna vytvořit. Chtěl, aby jeho syn měl vzory ve slavných Římanech Fabiu Maximovi a Scipiu Aemilianovi. Maxmilián I. vládl jako německý král a římský císař v letech 1493-1519.
 • Medard
  Svátek slaví: 8.6.
  Původ jména: germánský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 1972 pořadí v používání
  První složkou je math "moc, síla", druhá část hardus znamená "tvrdý, přísný". Význam celého jména je "mocný a tvrdý (vládce)". Je to stará podoba jména Mahtahard.
 • Melichar
  Svátek slaví: 6.1.
  Původ jména: foinický
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 1484 pořadí v používání
  Přeneseně toto jméno znamená “město“. První část pochází z melekh, což je "král“, druhá část je od gart, to je "čtyřhran".
 • Metoděj
  Svátek slaví: 5.7.
  Původ jména: řecké
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 270 pořadí v používání
  Metoděj z methodos - cesta za něčím, přeneseně způsob zkoumání, bádání, poznání.
 • Michaela
  Svátek slaví: 19.10.
  Původ jména: hebrejský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 19 pořadí v používání
  Ženská podoba ke jménu Michael.V překladu znamená "kdo je Bůh?".
 • Michal
  Svátek slaví: 29.9.
  Původ jména: hebrejské
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 1341 pořadí v používání
  Také se často používána původní podoba Michael. Rusky Michail, ukrajinsky Mychajlo, maďarsky Mihály (Miháj), francouzsky Michel (Mišel), španělsky Miguel.
 • Mikuláš
  Svátek slaví: 6.12.
  Původ jména: řecký
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 115 pořadí v používání
  základem je řecké Nikoláos, první složka jména je z řeckého niké "vítězství", druhá láos "lid",význam jména je tedy“vítěz nad lidem,vítěz mezi lidem“
 • Milada
  Svátek slaví: 8.2.
  Původ jména: staročeský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 50 pořadí v používání
  Nově vzniklé od staročeského ženského jména Mladena, Mlada, - "mladá".
 • Milan
  Svátek slaví: 18.6.
  Původ jména: slovanský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 15 pořadí v používání
  Původ jména je jihosolovanský. Je utvořeno od přídavného jména "milý, milovaný". Podobná jména jsou Míla nebo Milovan. Latinskou obdobou je Amand(us), Amat nebo Gracián.
 • Milena
  Svátek slaví: 24.1.
  Původ jména: staročeské
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 57 pořadí v používání
  Jméno tvoří přípona -ena,odvozeno od přídavného jména "milý", znamená tedy "milující, milá". Dále je jméno obdobou latinského Amáta nebo Amanda.
 • Miloslav
  Svátek slaví: 18.12.
  Původ jména: slovanský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 29 pořadí v používání
  Slovenská obdoba původem latinského jména Mansvet, což se vykládá jako "slavný milostí, slavící milost"
 • Miloslava
  Svátek slaví: 17.2.
  Původ jména: slovanský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 60 pořadí v používání
  Ženskou podobou od jména Miloslav, překládáme jako "slavná milostí, slavící milost". Miloslava je rozšířeno ve všech slovanských jazycích. Také bylo zaměňováno za latinské Gracie "půvabný, milý".
 • Miloš
  Svátek slaví: 25.1.
  Původ jména: staročeské
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 40 pořadí v používání
  Příponu jména tvoří -oš a základem přídavného jména je "milý", stejně jako u ženského protějšku s příponou -ena.
 • Miluše
  Svátek slaví: 3.8.
  Původ jména: český
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 63 pořadí v používání
  Samostatně vytvořené jméno příponou -uše k přídavnému jménu je složkou mil- jako např. milý.
 • Miriam
  Svátek slaví: 5.11.
  Původ jména: egyptsko-hebrejský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 184 pořadí v používání
  Biblické hebrejské jméno,které se vykládá jako milovaná bohem nebo milovaná od boha Jahve.Také se objevují významy jako“krásná,hořká.“
 • Miroslav
  Svátek slaví: 6.3.
  Původ jména: slovanský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 9 pořadí v používání
  Jméno můžeme vyložit jako "slavný mírem, slavící mír, mírumilovný". S obráceným pořadím složek má stejný význam i Slavomír, obdobou je jméno Friedrich (Bedřich) a ženskou podobou je Miroslava.
 • Miroslava
  Svátek slaví: 5.4.
  Původ jména: slovanský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 37 pořadí v používání
  Od mužského jména Miroslav, vykládáme ho stejně - "slavný mírem, mír slavící, mírumilovný". Slavomíra, Frederika,Bedřiška a Irena jsou jména s obdobným významem.
 • Mojmír
  Svátek slaví: 10.2.
  Původ jména: slovanský
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 118 pořadí v používání
  Slovanské staré jméno, které má význam - "můj mír". Původem bylo jméno blahopřejné "buď můj mír".
 • Monika
  Svátek slaví: 21.5.
  Původ jména: -
  Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 24 pořadí v používání
  Původ je nevšední – jde zde o prastaré fénické jméno, které znamená "bohyně".

Hledání jména:

Vyhledejte jméno pro miminko a rychle zjístíte původ jména a jak jméno vzniklo.

Bazar :

 • 16:58 26.10.2023Prodám fusaky a kombinézy různé druhy a velikosti. Úplně nové s výraznou slevou. Osobně nebo zašlu
  více >>
 • 16:52 14.09.2023Prodáváme 2x autosedačku značky Be safe po dvojčatech +2 kusy báze Isofix pro autosedačky. BeSafe iZi Modular X1
  více >>
 • 08:35 07.10.2022Nabízím oblečení po dětech od narození do 4. let (vel. 58-98). Po dceři do vel. 80, syn do vel. 98. Od bodyček, přes
  více >>

Telefonní seznam :

 • Pozor :Vážení zákazníci, od 1.4.2010 rozšiřujeme propagaci Vaší firmy na těchto portálech školství a to nejen na internetu!!! Pro velikou oblibu těchto portálů, obrovský nárůst návštěvníků a firem, kteří si přejí být v těchto portálech zaregistrováni a z důvodu zaměření Vašich produktů a služeb pro děti, pro školy v ČR vydáváme tištěný/elektronický TELEFONNÍ SEZNAM FIREM!!

  více >>