Zobrazení dnes: 6028
Zobrazení včera: 12893
Zobrazení 2017: 5304928
Zobrazení 2016: 5756668
Zobrazení 2015: 5482352
Zobrazení 2014: 6160555
Zobrazení 2013: 6447837
Zobrazení 2012: 5017454
Zobrazení 2011: 5079956
Zobrazení 2010: 4925196
Zobrazení 2009: 3705758
Zobrazení 2008: 2854269
Zobrazení celkem: 55877990

Svátek Slaví:

Bazar pro miminka

Hledáte vhodné jméno?

    pro Vaše dítě a miminko? a kdy bude slavit svátek? Vše o jménech naleznete zde!

Portál jména pro děti a jména pro miminka vznikl za účelem usnadnit Vám hledání vhodného jména pro Vaše miminko. Zjištění významu jednotlivého jména a počtu jeho užití. Naleznete zde svátky a původ jména.

Aktuální:

 • Vlastimil Toto jméno je složeno ze dvou částí, původem slovanského a považujeme ho za novější. Lze tedy tvořit jako "milý vlasti, milující vlast", popřípadě i "milující majetek, moc, vládu" dle původního významu slova vlast - "vlastnit (půdu)". Významovou obdobou
 • Eduard Také používáme formu Edvard. Původním staroanglickým tvarem je Éadweart, jeho první složku éad překládáme, jako "štěstí, blaho" a druhou složku weart, jako "strážce".
 • Josef Základ všech forem jmén tvoří hebrejské Jóseph, které znamená buď "on (Bůh) přidá", a nebo také "ať přidá, ať pokračuje". Ženskou obdobou je Josefa, Josefína a dále existuje i mnoho domáckých forem: Joža, Jožka, Pepa, Pepík, Sepp...
 • Světlana Celkový význam jména vychází ze základu svět – "světlý". Za významově podobná považujeme cizí jména Roxana, Lucie a Indira.
 • Radek Radek vznlikl osamostatněním domáckých podob jmen začínajících na Rad- (Radoslav,Radomír, Radegast...), případně jmen končících na -rad (Ctirad, Zdirad...), také ho můžeme vyložit jako "radující se".
 • Leona Původně pochází z řeckého león - "lev", latinskou formou je leo. Za českou obdobu máme jména Leoš a Lev.
 • Ivona Je to Francouzské jméno a jeho původ se vykládá srovnáním se staroněmeckým iwa - "tis", přeneseme-li - "tisový luk", a nebo popřípadě také jako "válečník ozbrojený tisovým lukem". Je ženskou podobou od jména Ivo.
 • Gabriel První částí jména – geber je "silný muž", druhou částí -él je "Bůh". Celý význam tedy znamená "muž boží", ale můžeme ho přeložit i jako "přemohl mě Bůh".

Hledání jména:

Vyhledejte jméno pro miminko a rychle zjístíte původ jména a jak jméno vzniklo.

Bazar :

Telefonní seznam :

 • Pozor :Vážení zákazníci, od 1.4.2010 rozšiřujeme propagaci Vaší firmy na těchto portálech školství a to nejen na internetu!!! Pro velikou oblibu těchto portálů, obrovský nárůst návštěvníků a firem, kteří si přejí být v těchto portálech zaregistrováni a z důvodu zaměření Vašich produktů a služeb pro děti, pro školy v ČR vydáváme tištěný/elektronický TELEFONNÍ SEZNAM FIREM!!

  více >>